फ्री टेस्ट सिरीज

परीक्षेचे टप्पे

 • लेखी परीक्षा
  • पोलिस शिपाई-(एकूण - १०० गुण)
   • मराठी : २५ गुण
   • गणित : २५ गुण
   • बुद्धिमत्ता : २५ गुण
   • सामान्य अध्ययन व चालू घडामोडी : २५ गुण
  • पोलिस शिपाई (चालक)-(एकूण - १०० गुण)
   • मराठी : २० गुण
   • गणित : २० गुण
   • बुद्धिमत्ता : २० गुण
   • सामान्य अध्ययन व चालू घडामोडी : २० गुण
   • वाहतूक : २० गुण
 • मैदानी परीक्षा
  • पोलिस शिपाई-(एकूण - ५० गुण)
   • पुरुष
    • १६०० मी : (५ मी. १० सेकंद - ३० गुण)
    • १०० मी : (११.५० सेकंद - १० गुण)
    • गोळाफेक : (८.५० मीटर पेक्षा जास्त - १० गुण)
   • महिला
    • ८०० मी : (२ मी. ५० सेकंद - ३० गुण)
    • १०० मी : (१४ सेकंद - १० गुण)
    • गोळाफेक : (६ मीटर पेक्षा जास्त - १० गुण)
  • पोलिस शिपाई (चालक)-(एकूण - १०० गुण)
   • पुरुष
    • १६०० मी : (५ मी १० सेकंद - ३० गुण )
    • गोळाफेक : (८.५० मीटर पेक्षा जास्त - २० गुण)
   • महिला
    • ८०० मी : (२ मी. ५० सेकंद - ३० गुण)
    • गोळाफेक : (६ मीटर पेक्षा जास्त - २० गुण)
   • ड्रायव्हर पदासाठी वाहन चालवणे : ५० गुण
  • एस.आर.पी. पोलिस शिपाई-(एकूण - १०० गुण)
   • फक्त पुरुष
    • ५ किमी : (२५ मी - ५० गुण )
    • १०० मी : (११.५० सेकंद- २५ गुण )
    • गोळाफेक : (८.५० मीटर पेक्षा जास्त - २५ गुण)

पोलीस भरती चे नवीन अपडेट हवे असेल तर आताच सबसक्राईब करा..
आमची वेबसाइट - http://www.policebharati.co.in/
धन्यवाद!!!ऑल द बेस्ट!