TCS – IBPS GENERAL KNOWLEDGE TEST – 3

Welcome to your GK Test 5

1. 
नुकताच राष्ट्रीय हातमाग दिवस कधी साजरा करण्यात आला?

2. 
कोणता देश अलीकडेच WHO द्वारे ट्रॅकोमा काढून टाकणारा 18 वा देश बनला आहे?

3. 
अलीकडेच CRCS कार्यालयाचे डिजिटल पोर्टल कोणी सुरू केले आहे?

4. 
अलीकडे कोणत्या राज्य सरकारने मागासवर्गीयांसाठी 'गुरु गोरखनाथ बोर्ड' स्थापन केले आहे?

5. 
अलीकडेच भारताने डिजिटल ओळख प्रकल्पासाठी कोणत्या देशाला 45 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे?

6. 
अलीकडेच 7 ऑगस्ट 2023 रोजी कोणत्या देशाने तिसरा 'भालाफेक दिन' साजरा केला?

7. 
अलीकडे कोणत्या देशाने भारताला चार ट्रान्झिट मार्गांना परवानगी दिली आहे?

8. 
खचदरीतून वाहणाऱ्या नद्या कोणकोणत्या आहेत?

9. 
धुळे हे शहर कोणत्या नदीकाठी आहे?

10. 
तापी नदीची उपनदी कोणती आहे?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telegram
Scroll to Top