Police Bharti physical

महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती 2022 करिता शारीरिक चाचणी मध्ये (धावणे या चाचणी) करिता पुरुष व महिलासाठी गुणामध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

पुरुष उमेदवारसाठी १६०० मी धावणे आणि महिला उमेदवारसाठी ८०० मी धावणे या शारीरिक चाचणी मधील गुणांच्या तक्ता बदल करण्यात आला आहे. जे बदल करण्यात आले आहेत ते खालील पीडीएफ मध्ये देण्यात आले आहेत.

शारीरिक चाचणी ( धावणे ) यासाठी बदलेला परिपत्रक डाऊनलोड येथून करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *