Month: November 2022

पोलीस भरती संपूर्ण माहिती पत्रक

महाराष्ट्र पोलीस भरती सेवा प्रवेश नियम 2021 वेळोवेळी केलेल्या तरतुदी ची सर्व माहिती खालील माहितीपत्रक व ऑनलाइन पद्धतीने फॉर्म भरण्याची मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली आहे. मार्गदर्शिका व माहितीपत्रक डाऊनलोड खाली दिलेल्या…

पोलीस भरतीसाठी कमाल वयोमार्यादा वाढली

ज्या उमेदवारानी कमाल वयोमार्यादा ओलांडली ते ही भरती साठी पात्र. कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे १ जानेवारी ,२०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये ज्या उमेदवारानी कमाल वयोमार्यादा ओलांडली आहे असे सर्व…